Które marki i modele samochodów mogą uruchomić i skorzystać z usług Mopar® Vehicle Protection?

Plany obsługi i przeglądów dostępne są dla właścicieli pojazdów marek Fiat Group Automobiles.
Plany te dostępne są dla samochodów marki Fiat, w których nie wykonano jeszcze pierwszego planowego przeglądu okresowego.

Jaki jest czas trwania i limit w kilometrach programów serwisowych Mopar® Vehicle Protection?

W ramach Mopar® Vehicle Protection oferowane są różne czasy trwania programów i zakresy przebiegów samochodu. Dostępnych jest kilka opcji w przypadku gwarancji wydłużonej na usterki elektro-mechaniczne:

  • 1 rok i maksimum 45.000 km lub 90.000 km lub 120.000 km
  • 2 lata i maksimum 60.000 km lub 120.000 km lub 160.000 km
  • 3 lata i maksimum 75.000 km lub 150.000 km lub 200.000 km

Pakiety przeglądów okresowych zależą całkowicie od okresów i limitów w kilometrach przewidzianych w Wykazie czynności przeglądów okresowych, podanym w Instrukcji obsługi samochodu.
Skontaktuj się ze swoim Dealerem lub Autoryzowaną Stacją Obsługi Grupy Fiat w celu uzyskania szczegółowych informacji o korzyściach, zabezpieczeniu gwarancyjnym, terminach i warunkach.

Jaki jest koszt Programów serwisowych Mopar® Vehicle Protection?

Cena programu serwisowego Mopar® Vehicle Protection określana jest w oparciu o liczne czynniki, między innymi model zakupionego samochodu, przebieg i czas trwania wybranego planu gwarancyjnego.

 Skontaktuj się ze swoim Dealerem lub Autoryzowaną Stacją Obsługi Grupy Fiat w celu uzyskania szczegółowych informacji o korzyściach, zabezpieczeniu gwarancyjnym, terminach i warunkach.

Do kiedy mogę nabyć programy serwisowe Mopar® Vehicle Protection?

Gwarancje na usterki elektro-mechaniczne można nabyć w dowolnym momencie w ciągu 24 miesięcy od daty rozpoczęcia gwarancji na samochód.
 Pakiety przeglądów są natomiast dostępne dla pojazdów marki Fiat, w których nie wykonano jeszcze pierwszego planowego przeglądu okresowego.

Czy oferują Państwo inne rodzaje Programów Mopar® Vehicle Protection, których nie ma na tej stronie internetowej?

Na niniejszej stronie internetowej przedstawiono nasze najczęściej sprzedawane programy serwisowe, ale dostępne są jeszcze również inne. 

Skontaktuj się ze swoim Dealerem lub Autoryzowaną Stacją Obsługi Fiat w celu uzyskania szczegółowych informacji o korzyściach, zabezpieczeniu gwarancyjnym, terminach i warunkach naszych programów.

Co obejmują lub czego nie przewidują programy Mopar® Vehicle Protection?

Aby sprawdzić, co obejmują nasze programy, należy zapoznać się z zakładkami widniejącymi na niniejszej stronie internetowej w celu sprawdzenia różnych zabezpieczeń usterek mechanicznych, jakie przewidziano, opisu uwzględnionych rodzin komponentów, przewidzianych Programów serwisowych oraz wszelkich wiążących się z nimi korzyściami dla klienta.

Skontaktuj się ze swoim Dealerem lub Autoryzowaną Stacją Obsługi Grupy Fiat w celu uzyskania szczegółowych informacji o korzyściach, zabezpieczeniu gwarancyjnym, terminach i warunkach naszych programów.

Czy programy Mopar® Vehicle Protection powielają w pewien sposób usługi i zabezpieczenie przewidziane na gwarancji?

Nie, programy Mopar® Vehicle Protection nie powielają usług i zabezpieczenia, jakie przewiduje gwarancja na samochód. W ramach tych programów oferowana jest natomiast możliwość rozszerzenia poziomu zabezpieczenia i wydłużenia okresu usług przewidzianych przez pierwsze 2 lata gwarancji na samochód.

Co przewidują usługi Pomocy drogowej?

Pomoc drogowa Assistance przewidziana jest w okresie gwarancji ustawowej (opcjonalnie może być dostępna dla innych programów gwarancyjnych).
Obejmuje ona usługi pomocy drogowej dla pojazdów, w tym na przykład: holowanie samochodu, naprawa, pomoc w razie przerwania podróży, samochód zastępczy, pomoc w razie przebicia opony, błędnego zatankowania paliwa, rozładowania akumulatora, zgubienia lub zniszczenia kluczyków do samochodu i pęknięcia szyby w całej Europie.

 W celu uzyskania dodatkowych informacji zadzwoń na jeden z numerów naszych dedykowanych infolinii.

Czym jest Mopar® Vehicle Protection?

Fiat Group Automobiles i Mopar® pragną dbać o odpowiednie serwisowanie i obsługę Twojego samochodu, zapewniając że wszystkie czynności serwisowe są przeprowadzane zgodnie z terminami i warunkami opisanymi w Planie przeglądów i gwarancji:


  • przez wysoko kwalifikowanych i odpowiednio wyspecjalizowanych techników, przeszkolonych bezpośrednio przez Fiat Group Automobiles Spa

  • z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych
  • w rozległej sieci Autoryzowanych Stacji Obsługi Fiat Group Automobiles w całej Europie.