W ramach tej usługi oferujemy możliwość dokonywania obowiązkowych przeglądów technicznych (rejestracyjnych) w stacjach diagnostycznych u Dealerów Fiat Auto Poland. Wszystkie prace diagnostyczne wykonywane są przez profesjonalną kadrę zgodnie z obowiązującymi przepisami za pomocą urządzeń działających w oparciu o technikę komputerową. Usterki stwierdzone w trakcie badania technicznego można usunąć na miejscu.