mobile-workshop

Mobil verkstad
Om det inte går att fortsätta resan med fordonet på grund av ett eller andra problem som täcks av tjänsten, ska du kontakta Fiats Assistans, som ger i uppdrag åt en person att ingripa (om möjligt) på den plats där fordonet har stannat och reparera det. Om det inte går att utföra reparationerna på plats, ska operatören låta fordonet bärgats till närmaste serviceverkstad inom Fiat servicenät.​

towing

Bogsering
Om fordonet är skadat på grund av fel eller övriga problem man ger assistans för, så att det inte kan köras, kommer du utan extra kostnad att få en bärgningsbil utskickad för bärgning av fordonet till ett återförsäljningsställe för Fiat eller till närmaste serviceverkstad i Fiats servicenät.

Courtesy car

Lånebil
Om ett fel uppstått på fordonet och tiden för att utföra reparationen enligt de uppställda tidsramarna i tidsschemat för reparationer från Fiat överstiger fyra timmar, ska verkstaden inom Fiats servicenät som utför åtgärden gratis tillhandahålla ett lånefordon i max. fyra arbetsdagar +  2 helgdagar

Travel expenses

Resekostnader
Du och eventuella passagerare kan efter auktorisering från Fiat Assistans ta en taxi för ett belopp på max. 120 euro, oavsett hur många personer det gäller.

Return home or onward journey

Hemresa eller fortsatt resa för passagerarna
Om fordonet blir stillastående i över 50 km från platsen där du bor, får du resa hem med flyg (om avståndet är över 400km) eller tåg.

Hotel expenses

Hotellkostnader
Om ett fordon bliver stillastående över 50 km från platsen där du bor, får du ta in på ett hotell

Repaired vehicle pick-up

Hämtning av det reparerade fordonet
Om fordonet blir stillastående över 50 km från platsen där du bor, får en enkel tågbiljett eller, om avståndet är över 400km, flygbiljett för att återhämta fordonet.

Repatriation of the unrepaired vehicle

Hemsändning av oreparerat fordon*
Om fordonet blir stillastående i över fem dagar, ska Fiats assistanstjänst stå för hemkörningen av fordonet hem till din hemadress (eller till serviceverkstaden i den stad där du bor).

Service information

Informationstjänst
Alla användare erbjuds på begäran information om öppettider för Fiats serviceverkstäder. Tjänsten finns tillgänglig alla dagar, dygnet runt.

SERVICEAKTIVERAD VÄGASSISTANS

Vår service följer med dig längs vägen i upp till ett år. När du gör Fiat Service Original på Fiat märkesverkstad får du ett års Fiat Assistans** utan extra kostnad.

Fiat Assistans ger dig trygg och kostnadsfri hjälp vid driftstopp 24 timmar om dygnet i hela Skandinavien. Kan inte felet lösas på plats får du hjälp med bärgning, hemtransport, övernattning samt hem- eller vidareresa.