1

Reparationsarbete med hög kvalitet

2

Artighet och mobilitet

3

Tidsenliga leveranser

4

Fordonsinspektion

5

Informationens transparens och fullständighet

6

Professionalism och färdigheter

7

Kundservice