Garancija vozila

Kupovna cena Vašeg novog automobila marke Fiat obuhvata garanciju od 24 meseca koja počinje od dana primopredaje i nema ograničenje kilometraže i odgovara Saobraznosti proizvoda, kao što propisuje Zakon o zaštiti potrošača.

Garancija obezbeđuje pokrivenost za vozilo u pogledu fabričkih grešaka koje će biti rešene besplatno i uz upotrebu originalnih ili obnovljenih rezervnih delova.

Operacije pod garancijom se izvode u servisnim centrima Fiata i uključuju:

  • popravku ili zamenu neispravne komponente;
  • radnu snagu potrebnu za zamenu ili popravku;
  • snabdevanje potrošnog materijala koji je potreban za obavljanje popravke pod garancijom.


Za vreme trajanja garancije vozila možete takođe koristiti pomoć na putu.

car-warranty-image

Garancija za boju

Vozilo ima garanciju za promene koje nastupe na boji zbog greške u proizvodnji za period od 36 meseci od datuma isporuke. Garancija podrazumeva celokupno ili delimično bojenje vozila u meri neophodnoj za otklanjanje bilo kakve utvrđene promene koja nije u skladu sa standardnim uslovima Proizvođača.

Garancija u slučaju perforacija nastalih usled korozije

Strukturni elementi karoserije imaju garanciju za perforacije nastale usled korozije sa unutrašnje strane. Garancija podrazumeva popravku, odnosno zamenu svakog originalnog strukturnog dela karoserije koji je oštećen nagrizanjem korozije i važi 8 godina od trenutka predaje vozila vlasniku.

Savetujemo Vam da proverite specifične uslove Vašeg pokrića u Uputstvu o garanciji.

PRODUŽITE SVOJU GARANCIJU I UŠTEDITE

Uz tri rešenja koje nudi Mopar® Vehicle Protection, produženje pokrića na mehaničke i elektronske kvarove na Vašem automobilu donosi uštedu. Štaviše Vi ćete i dalje koristiti:

  • popravke koje sprovode visoko kvalifikovani i specijalizovani tehničari.
  • originalne rezervne delove.
  • servisne centre i pomoć u celoj Evropi.

Pomoć na putu

Uz pomoć na putu možete koristiti sve sledeće usluge u bilo koje vreme:

(*) Konsultujte Uputstvo o garanciji automobila za metode pružanja usluga, uslove, ograničenja i izuzetke.

free-togo-image1

FreeToGo++: je mobilnI program za kupce brenda Mopar® koji Vam omogućava da putujete spokojno koristeći uslugu pomoći na putu koja je dostupna 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

FreeToGo obezbeđuje vlasnicima Fiat vozila niz sveobuhvatnih, praktičnih programa pomoći na putu, koji važe širom Evrope*.

(*) Konsultujte Uputstvo o garanciji automobila za metode pružanja usluga, uslove, ograničenja i izuzetke.

SERVISIRANJE

​REDOVNO ODRŽAVANJE

Sva vozila zahtevaju redovno servisiranje.

Stoga, za svaki model/verziju vozila koje proizvede, Fiat Chrysler Automobiles izrađuje Plan redovnog servisiranja koji je potreban za obezbeđivanje radnih uslova i efikasnosti.

Usklađenost sa uputstvima utvrđenim u Planu redovnog servisiranja obezbeđuje optimizaciju performansi i potrošnje goriva vozila i, tokom njegovog života, osigurava poštovanje zakona i propisa o emisijama i zaštiti životne sredine generalno, održavajući ga u odgovarajućem stanju kako bi prošlo povremene inspekcije propisane zakonom.

Otkrijte šta se nudi u Mopar® Vehicle Protection.

SAVET O SERVISIRANJU

Mopar® preporučuje niz usluga i provera u zavisnosti od kilometraže Vašeg automobila.

Konsultujte Uputstvo za upotrebu za konkretne preporuke za Vaš automobil.​

Mopar® Vehicle Protection

 MOPAR® VEHICLE PROTECTION Vam nudi mogućnost proširenja pokrića na kvarove nakon garantnog roka sa različitim planovima koje se mogu prilagoditi Vašim potrebama.
Jedinstven asortiman odobrenih servisa FCA S.p.A. koji garantuju da sve servisne radnje.

  • sprovode visoko kvalifikovani i specijalizovani tehničari;
  • u svim ovlašćenim radionicama Fiat Chrysler Automobiles u celoj Evropi
  • uz korišćenje originalnih delova.


Otkrijte veliki asortiman servisa održavanja koje nudi Mopar® Vehicle Protection.

Uputstvo za upotrebu

istructions_image

Izgubili ste Uputstvo za upotrebu ili Uputstvo o garanciji svog vozila? Možete ih potražiti u elektronskoj formi na eLum, zvaničnom sajtu Fiat Chrysler Automobiles koji sadrži uputstva o garanciji i uputstva za upotrebu za Vaše vozilo Fiat.